کپی رایت

سیاست نشریه در کپی رایت

 

این یک مجله با دسترسی آزاد است که تحت شرایط مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 توزیع می‌شود که استفاده، توزیع، اقتباس، و بازتولید نامحدود را در هر رسانه‌ای مجاز می‌سازد، مشروط بر اینکه کار اصلی به درستی ذکر شده باشد

 

به عنوان شرط انتشار در MSDS، همه نویسندگان با شرایط زیر مجوز/مالکیت حق نسخه‌برداری موافقت می‌کنند:

  • اولین حقوق انتشار برای اثر اصلی پذیرفته شده برای انتشار به مجله المصطفی من الفکر المعاصر الاسلامی اعطا می شود، اما حق چاپ برای همه آثار منتشر شده در مجله توسط نویسنده یا نویسنده (ها) محفوظ است. آثار منتشر شده در مجله مدیریت و توسعه پایدار تحت مجوز Creative Commons Attribution License (CC BY)توزیع خواهد شد. با اعطای مجوز CC BY در کار خود، نویسندگان مالکیت حق چاپ اثر را حفظ می کنند، اما به دیگران اجازه صریح برای دانلود، استفاده مجدد، چاپ مجدد، تغییر، توزیع و/یا کپی اثر را می دهند، تا زمانی که منبع اصلی و نویسنده (های) به درستی ذکر شده است (یعنی یک استناد کامل کتابشناختی و پیوند به وب سایت MSDS). هیچ مجوزی از نویسنده (ها) یا ناشران برای چنین استفاده ای لازم نیست. طبق شرایط مجوز CC BY، هرگونه استفاده مجدد یا توزیع مجدد باید شرایط اصلی مجوز CC BY اثر را نشان دهد. در صورت وجود شرایط تسهیل کننده معقول، ممکن است استثنائات مربوط به استفاده از مجوز CC BY به صلاحدید سردبیران اعطا شود. چنین استثناهایی باید به صورت کتبی توسط سردبیران مجله اعطا شود. در صورت عدم وجود استثناء کتبی، مجوز CC BY برای تمامی آثار منتشر شده اعمال خواهد شد.