هزینه پردازش مقاله

دستورالعمل نرخ‌نامه چاپ مقالات  در نشریه "المصطفی من الفکر الماصر الإسلامي"  از ابتدای سال 1402

  1. پرداخت هزینه مقالات علمی پژوهشی


الف) نویسندگان خارج از جامعه المصطفی:
 هزینه پذیرش اولیه 100 هزار تومان و هزینه ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه ویرایش،ترجمه چکیده و منابع وچاپ مقاله 1/100/00 تومان
مجموعا؛ 1/400/000 تومان

ب) نویسندگان مدعو جامعه المصطفی و طلاب علوم دینی خارج از جامعه المصطفی:

 هزینه پذیرش اولیه100 هزار تومان و هزینه ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 600  هزار تومان؛ مجموعا 900 هزار تومان


ج) نویسندگان داخلی جامعه المصطفی (اعضای هیئت علمی و اساتید همکار و طلاب، هیئت تحریریه و همکاران مجله(:
هزینه پذیرش اولیه 100 هزار تومان و هزینه ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 400 هزار تومان مجموعا 700 هزار  تومان

 

  1. پرداخت هزینه مقالات علمی ترویجی:
    هزینه پذیرش اولیه100 هزار تومان و هزینه ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه چاپ نصف مبالغ بالاست که طبق بند الف، ب و ج  تقسیم و تغییر می­نماید.

 

  1. برای صدور گواهی پذیرش مطلق

           نصف هزینه چاپ مقاله اخذ می­شود و برای پذیرش همراه با تاریخ چاپ مقاله تمام هزینه اخذ می گردد.


دقت فرمایید:
ملاک اخذ هزینه بندهای بالا، نویسنده مسئول هر مقاله می باشد.

هزینه پذیرش اولیه پس از بارگزاری مقاله در سایت و هزینه ارزیابی پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می گردد و هزینه چاپ پس از تأیید نهایی هیئت تحریریه و پیش از ارسال مقاله جهت چاپ دریافت می­گردد.

عکس فیش واریزی می بایست و به همراه اصل مقاله ارسال گردد.

مبالغ واریزی بعد واریز قابل استرداد نیست.

جهت واریز هزینه ها از اینجا وارد شوید و یا به آدرس https://idpay.ir/almustafa مراجعه نمایید