اسامی داوران

اسامی داوران در ابتدای هر سال تعیین و در سامانه نشریه اعلام می گردد. لیست ذیل مربوط به اسامی داوران در سال 1402 است

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

رتبه علمی

محل فعالیت

1

ابراهیم، یاسر

انگلستان

دانشیار

پژوهشکده بین المللی المصطفی

2

اسحاق دمیر، احمد

ترکیه

استاد

دانشگاه کارادنیز تکنیک، دانشگاه مارمارا، دانشگاه رجب طیب اردوغان

3

اسکندرلو، محمدجواد

ایران

استاد تمام

مجتمع اموزش عالی قرآن و حدیث

4

امینی، عبدالمومن

افغانستان

دانشیار

گروه مهدویت، پژوهشکده بین المللی المصطفی

5

برجی، یعقوبعلی

ایران

دانشیار

گروه فقه و اصول، مجتمع آموزش عالی فقه

6

البقشی، عبدالمحسن

عربستان

دانشیار

مجتمع آموزش عالی آل البیت علیهم السلام

7

بناری، علی همت

ایران

دانشیار

رئیس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

8

بوعلاق، محمد الصادق

تونس

دانشیار

استاد دانشگاه

9

بیضون، لبیب

سوریه

استاد تمام

دانشگاه دمشق

10

توقیر عباس، سید کاظم

پاکستان

استادیار

مجتمع آموزش عالی آل البیت علیهم السلام

11

جنتی فر، محمد

ایران

دانشیار

گروه ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی

12

جهانگیر، عیسی

انگلستان

استادیار

کالج اسلامی لندن

13

حسینی، سید امراله

ایران

استادیار

دانشگاه امام خمینی قزوین

14

الحلباوی، نبیل

سوریه

دانشیار

دانشکده السيدة رقية در دانشگاه بلاد الشام سوريه

15

خیری، حسن

ایران

استاد تمام

گروه علوم سیاسی و روابط بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی

16

درگاهی، مهدی

ایران

استادیار

گروه فقه و اصول، پژوهشگاه المصطفی

17

الدقاق، عبدالله

بحیرین

دانشیار

عضو مجلس اسلامی علمای بحرین/ مدیر حوزه علمی تخصصی الاطهار

18

دوکو، انیس

ترکیه

دانشیار

دانشگاه ابن خلدون استانیول

19

دهقان

ایران

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

20

رضا نژاد، عزالدین

ایران

استاد تمام

گروه کلام و مذاهب، رئیس پژوهشکده ادیان و فرق

21

رضائی اصفهانی،  محمد علی

ایران

استاد تمام

رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

22

رضائی، حسن

ایران

استادیار

رئیس پژوهشگاه المصطفی

23

زارقط، محمدحسن

لبنان

دانشیار

دانشگاه رسول اکره(ص) بیروت

24

سوادغو، عمر

ساحل عاج

استادیار

مجتمع آموزش عالی اهل بیت

25

سیدی محمدبن جعفر

موریتانی

دانشیار

استاد دانشگاه

26

شمخی، مینا

ایران

دانشیار

گروه قران و حدیث، دانشگاه چمران

27

الشیخ، علی

عراق

دانشیار

گروه ادیان جامعه المصطفی العالمیه

28

صدرالسادات، سید هبت الله

سوریه

دانشیار

گروه فلسفه، دانشگاه امام خمینی

29

صفورای، محمد مهدی

ایران

دانشیار

گروه علوم تربیتی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

30

ضیائی، محمد

افغانستان

دانشیار

گروه تاریخ، پژوهشکده بین المللی المصطفی

31

عباسی، علی

ایران

استادیار

گروه فلسفه، رئیس جامعه المصطفی العالمیه

32

عبود ذیاب، حیدر وهاب

عراق

دانشیار

گروه حقوق و جرم شناسی، دانشگاه المستنصریه

33

علوی مهر،

سوریه

استاد تمام

رئیس دانشگاه امام خمینی

34

الغریب، عادل

الجزایر

دانشیار

استاد دانشگاه

35

فاکر میبدی، محمد

ایران

استاد تمام

مجتمع اموزش عالی قرآن و حدیث

36

فرضی

ایران

استادیار

گروه قران و حدیث، پژوهشگاه المصطفی

37

الفضلی، سوسن

یمن

دانشیار

رئيس مؤسسه قرآني «نون» در يمن

38

کاکایی، قاسم

ایران

استاد تمام

دانشگاه شیراز

39

کانیندا، محمد

کنگو

استادیار

گروه روانشناسی، دانشگاه المصطفی کنگو

40

کریمی، احمد

ایران

دانشیار

گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث

41

کیاشمشکی، ابوالفضل

ایران

دانشیار

گروه فلسفه و عرفان، دانشگاه امیرکبیر

42

گرجیان، محمد مهدی

ایران

استاد تمام

گروه فلسفه و اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم

43

محمود محمد، اسماعیل

عراق

دانشیار

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه المستنصریه

44

معارف، مجید

ایران

استاد تمام

دانشگاه تهران

45

ملک افضلی، محسن

ایران

استاد تمام

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب

46

الموسوی، سید صادق عباس

لبنان

استادیار

دانشگاه رسول اکره(ص) بیروت

47

الولید، خالد

اندونزی

دانشیار

دانشکده اصول دین دانشگاه شریف هدایت جاکارتا

48

هاشمی، سید محمد

ایران

استادیار

دانشگاه شیراز

49

یوسف زاده، حسن

گرجستان

دانشیار

گروه جامعه شناسی، دانشگاه المصطفی در گرجستان

50

یوسفی، محمدرضا

ایران

دانشیار

گروه زبان و ادبیات، دانشگاه قم