تضاد منافع

 

«تضاد منافع» چیست؟

هرگونه منافع یا ارتباط مالی، مستقیم یا غیرمستقیم، یا موقعیت‌های دیگر که ممکن است باعث ایجاد سؤال در مورد سوگیری در کار گزارش‌شده یا نتیجه‌گیری، پیامدها یا نظرات بیان شده شود - از جمله منابع مالی تجاری مرتبط یا سایر منابع مالی برای نویسنده یا نویسنده‌ها یا برای بخش(ها) یا سازمان(های) مرتبط، روابط شخصی، یا رقابت مستقیم آکادمیک - تضاد منافع نامیده می‌شود.

داوران

برای اطمینان از اینکه فرآیند بررسی عاری از تضاد است:

  1. ویراستاران باید در صورت تضاد منافع با نویسنده، ویرایشگر مهمان را انتخاب کنند. ویراستاران باید اطمینان حاصل کنند که داوران از تضاد منافع نسبت به نویسنده عاری هستند.
  2. داوران باید با دفتر تحریریه تماس بگیرند تا هرگونه تضاد منافع احتمالی را قبل از داوری مقاله اعلام کنند.

تضادهای جزئی، داور را از گزارش در مورد یک مقاله محروم نمی‌کند، اما هنگام در نظر گرفتن توصیه های داوران در نظر گرفته می‌شود.

نویسندگان

همه نویسندگان و نویسندگان مشترک ملزم به افشای هرگونه تضاد منافع احتمالی هنگام ارسال مقاله خود هستند (مانند استخدام، هزینه‌های مشاوره، قراردادهای تحقیقاتی، مالکیت سهام، مجوزهای ثبت اختراع، وابستگی‌های مشاوره، و غیره). اگر مقاله متعاقباً برای انتشار پذیرفته شد، این اطلاعات باید در قسمت پایانی مقاله درج شود.

ویراستاران

ویراستاران در صورت داشتن هر گونه تضاد منافع (مالی یا غیره) برای یک دست‌نوشته ارسالی، نباید هیچ تصمیم ویراستاری بگیرند یا در فرآیند ویرایش دخالت کنند.

ویراستار ممکن است تضاد منافع داشته باشد اگر نسخه خطی از بخش دانشگاهی  یا از مؤسسه خود وی در چنین شرایطی ارسال شود. آنها باید سیاست‌های صریحی برای مدیریت آن داشته باشند.

هنگامی که ویراستاران کار خود را به مجله خود ارسال می‌کنند، یکی از همکاران در دفتر تحریریه باید نسخه خطی را مدیریت کند و ویراستار/نویسنده باید خود را از بحث و تصمیم گیری در مورد آن کنار بگذارد.

فرم تضاد منافع

نویسندگان محترم باید فرم تضاد منافع را تکمیل و همراه با مقاله ارسال فرمایند. دریافت فرم